חוצה ישראל חמשמאותים 2022-מדן לאילת המקטע הדרומי

מידע

שם המורה: שחף

רשימת משתתפים במפגש:

עומרי פ.
איתן ל.
ליאור כ.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים