ZOOM יוגה מתחילים - ID 375139137 סיסמה 112233

שעור מתחילים מלמד את יסודות היוגה. מהם תרגילי הבסיס ביוגה ומהם העקונות שעליהם עלינו לשמור בעת תרגול יוגה.

 

השעור מהווה הכנת המתרגל לקראת מעבר לשעורי ממשיכים ומתקדמים

מידע

שם המורה: עינת גולן

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים