ZOOM לכולם 1 ID 3751397137. סיסמה 112233

שעור יוגה המועבר בקצב  מעט יותר איטי המאפשר למתרגל בכל גיל להצטרף.

מידע

שם המורה: עינת גולן

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים