ג׳ 6-8 17:00-18:00 ירושלים 2022-3

מידע

שם המורה: מיכה יניב

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים