חוג ג׳ 8-10 16:00-17:00 ירושלים

מידע

שם המורה: זיו קרן

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים