פראנאיאם: נשימות יוגיות מתקדמות (רק למי שלקח את קורס הפראניאם במרכז)

מידע

שם המורה: שאקטי / מוארה

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים