טכניקה על עמוד - רמה 2/3

מידע

שם המורה: רותם פאר

רשימת משתתפים במפגש:

תפארת כ.
ענבל ד.
ג'ניה ב.
Roberta פ.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים