טכניקה על עמוד - רמה 2

מידע

שם המורה: זוהר גילס

רשימת משתתפים במפגש:

ג'ניה ב.
גל ט.
אתל ח.
הדר מ.
יובל א.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים