מתיחות

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

תום ש.
שרון ר.
ג'ניה ב.
אתל ח.
מיכאל ב.
מור מריה ל.
אלון ר.
ענבל ק.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים