מתיחות

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

רנן ב.
אלכס ל.
ליאב צ.
ג'ניה ב.
שיר א.
הני ח.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים