טכניקה על עמוד- רמה 1

מידע

שם המורה: לנה דובגן

רשימת משתתפים במפגש:

בונה י.
אורי ג.
הדר מ.
שיילנדרה מ.
רון פ.
אור ב.
לנה מ.
יאנה ס.
ליאור כ.
דור ב.
אביגיל ו.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים