חישוק אווירי

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

עינב ר.
אריאל ר.
מאי א.
ליאב צ.
מיכל ס.
גל א.
אלכס ל.
רחל ב.
הילה ש.

רשימת המתנה:

אופיר כ.
מור ב.
הדס כ.
לידר מ.
תמר פ.
לינוי א.

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים