גמישות

מידע

שם המורה: גל טיומקין

רשימת משתתפים במפגש:

ג'ניה ב.
דנה כ.
אתל ח.
נטע א.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים