חישוק אווירי- מתקדמים

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

הילה ש.
גל א.
ליאב צ.
אלכס ל.
אריאל ר.
ניב ה.
מיכל ס.
אתל ח.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים