גמישות

מידע

שם המורה: גל כהן

רשימת משתתפים במפגש:

ג'ניה ב.
רוני ס.
סיגי כ.
אתל ח.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים