טכניקה על עמוד רמה 2/3

מידע

שם המורה: נועה בן דוד

רשימת משתתפים במפגש:

ג'ניה ב.
רוני ס.
רנן ב.
קרינה מ.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים