טכניקה על עמוד- רמה 1

מידע

שם המורה: חן אלקרט

רשימת משתתפים במפגש:

שיר ש.
איילת ס.
יעל מ.
אילת ש.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים