Pole power- לכל הרמות

מידע

שם המורה: סינדי פרלמן

רשימת משתתפים במפגש:

רנן ב.
רותם א.
Ronnie T.
אלון ר.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים