טכניקה על עמוד- רמה 2

מידע

שם המורה: מיטל פאר

רשימת משתתפים במפגש:

אלכסנדרה ק.
שני ל.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים