חישוק אוירי

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

ניב ה.
מאיה ק.
ליאב צ.
אבישג ה.
גל א.
אריאל ר.
אתל ח.
הילה ש.
אלכס ל.

רשימת המתנה:

זהר א.
לובה י.
מיכל ס.
לירון צ.
נעם ד.

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים