חישוק אוירי

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

ניב ה.
מאיה ק.
אריאל ר.
מיכל ס.
כרמל פ.
קרן א.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים