חישוק אוירי

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

אבישג ה.
מיכל ס.
זוהר ג.
ליאורה ט.
Ronnie T.
שאני ל.
רחל ב.
שיר ש.

רשימת המתנה:

לובה י.
שאני ל.
אלכס ל.

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים