חישוק אוירי

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

מיכל ס.
שאני ל.
ליאורה ט.
רחל ב.
נועה א.
לינוי א.
תמר פ.

רשימת המתנה:

אלכס ל.

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים