טכניקה על עמוד- רמה 1

מידע

שם המורה: גל כהן

רשימת משתתפים במפגש:

סיגי כ.
יוליה ל.
טומיקה ל.
מירי י.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים