ריקוד על עמוד

מידע

שם המורה: מיטל פאר

רשימת משתתפים במפגש:

נטע ב.
תפארת כ.
שיר ש.
לילי א.
נעם ד.
ג׳ס ד.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים