ריקוד על עמוד

מידע

שם המורה: מיטל פאר

רשימת משתתפים במפגש:

נטע ב.
תפארת כ.
גל כ.
עדי א.
הלנה ו.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים