חישוק אווירי

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

אלכס ל.
הילה ש.
גל א.
ליאב צ.
מאי א.
גל ט.
כרמל פ.
מור ב.
הדס כ.

רשימת המתנה:

רחל ב.

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים