חישוק אווירי

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

אלכס ל.
ניב ה.
ליאב צ.
אבישג ה.
גל א.
הילה ש.
ענבל ק.
כרמל פ.
זהר א.

רשימת המתנה:

נעם ד.
מיכל ס.
Genevieve G.
לילי א.

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים