חישוק אווירי

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

אלכס ל.
ניב ה.
ליאב צ.
גל א.
כרמל פ.
נעם ד.
נאוה מ.
מאי א.
איל מ.

רשימת המתנה:

מיכל ס.
שאני ל.

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים