חישוק אווירי

מידע

שם המורה: דניאל חבילבצקי

רשימת משתתפים במפגש:

אלכס ל.
ניב ה.
ליאב צ.
גל א.
הילה ש.
מיכל ס.
שאני ל.
טל ל.
נופר ח.

רשימת המתנה:

רחל ב.
כרמל פ.

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים