פארקור מבוגרים


מידע

שם המורה: אלמוג אודיז

רשימת משתתפים במפגש:

יאקי א.
אמיתי ל.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים