פארקור כיתות ו' ומעלה חד שבועי


מידע

שם המורה: אריאל אדוארדס

רשימת משתתפים במפגש:

נתן נ.
כרמל מ.
איתמר ס.
יואב ר.
אסף פ.
אריאל ע.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים