טריקינג כיתות ו' ומעלה

מידע

שם המורה: דוד לנקרי

רשימת משתתפים במפגש:

נעם מ.
אורי ג.
איתי ק.
איל ר.
גולן מ.
יוסף ב.
יפים צ.
אריאל כ.
מעיין ז.
ניקולס ד.
רדה ג.
מישל ד.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים