טריקינג כיתות ג' - ה'


מידע

שם המורה: דוד לנקרי

רשימת משתתפים במפגש:

אורי ה.
נגה ט.
אייל י.
איתי ל.
מיכאל א.
איתן ק.
גילעד ו.
ג'וני א.
אורי ש.
איתן ג.
עדי ג.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים