מסלול מקצועי ייצוגי יסודי+חטיבה-2023-2024

מידע

שם המורה: צוות "קדמת הבמה"

רשימת משתתפים במפגש:

גלי ל.
ליבי ג.
אריאל ב.
רותם ס.
תמי ר.
עלמה ש.
יעל ל.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים