פילאטיס מכשירים (רוטציה)


מידע

שם המורה: סיגל ישראל

רשימת משתתפים במפגש:

דן ע.
טלי ת.
מורן ס.
* ליטל פ.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים