פילאטיס מכשירים - נועה


מידע

שם המורה: נועה לנדסהוט

רשימת משתתפים במפגש:

קסם ד.
עופרה ח.
הילה ק.
טלי ת.
אילת א.
נוי ש.
הילה ר.
גילה ג.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים