פילאטיס מכשירים דינאמי - נועה


מידע

שם המורה: נועה לנדסהוט

רשימת משתתפים במפגש:

אורלינה ש.
אלינה מ.
אליס ט.
סוזן ה.
דוביק ש.
מינה ש.
בר ז.
אוה פ.
עינב ס.

רשימת המתנה:

אסתי פ.

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים