power yoga - עם אלה

לתקנון הסטודיו

מידע

שם המורה: דפנה לוי

רשימת משתתפים במפגש:

קסם ד.
עדי ש.
דבי ג.
תמי ק.
גל ר.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים