power yoga - עם אלה

לתקנון הסטודיו

מידע

שם המורה: אלה נגלי

רשימת משתתפים במפגש:

עדי ש.
קסם ד.
דבי ג.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים