פילאטיס מכשירים דינאמי - נועה


מידע

שם המורה: נועה לנדסהוט

רשימת משתתפים במפגש:

אורלינה ש.
יהודית ד.
*מיקה פ.
הלן פ.
שרה א.
~ הילה ר.
ליאורה ס.
* שרית מ.
דינה פ.

רשימת המתנה:

* רבקה ב.

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים