פילאטיס מכשירים - אורלי


מידע

שם המורה: אורלי ישראלי

רשימת משתתפים במפגש:

דר מ.
טלי א.
ליאת ע.
כנרת ש.
מורן ס.
נאוה פ.
* אביבית ל.
הדר כ.
* ערבה ס.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים