פילאטיס מכשירים (רוטציה)


מידע

שם המורה: סיגל ישראל

רשימת משתתפים במפגש:

חנה א.
שושי ז.
קרין ר.
דורית ר.
שירי ק.
ליבי א.
נירית ד.
* ברברה (בסיה) ו.
לירון ב.

רשימת המתנה:

~ עדי ב.

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים