פילאטיס מכשירים דינאמי - נועה


מידע

שם המורה: נועה לנדסהוט

רשימת משתתפים במפגש:

יעל י.
מורן נ.
ספיר ג.
דבי ג.
רוית ת.
שרה א.
* רויטל כ.
* רבקה ב.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים