trx/אימון 10/מחזורי/כח במושב שילת (מגרש)

מינ' משתתפים- 6 משתתפים

מקס' משתתפים 20 משתתפים

מידע

שם המורה: אדם חן מאמן ראשי

רשימת משתתפים במפגש:

אבירם ר.
אלכס ב.
שרון ב.
דנה ז.
רונית ע.
אלישבע מ.
שחר ב.
ספיר ש.
דנה ב.
עדי מ.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים