trx/אימון 10/מחזורי/כח במושב שילת (מגרש)

מינ' משתתפים- 6 משתתפים

מקס' משתתפים 20 משתתפים

מידע

שם המורה: אדם חן מאמן ראשי

רשימת משתתפים במפגש:

שרון א.
רננה א.
יעל נ.
אלכס ב.
מיכאל מ.
אביטל ק.
רחלי מ.
מורן ג.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים