trx/אימון 10/מחזורי/כח במושב שילת (מגרש)

מינ' משתתפים- 6 משתתפים

מקס' משתתפים 20 משתתפים

מידע

שם המורה: אדם חן מאמן ראשי

רשימת משתתפים במפגש:

טליה א.
אבירם ר.
אביטל ק.
הדס א.
עמית א.
רונית ע.
צליל ע.
יונתן פ.
שלומי ח.
שרון ב.
אלכס פ.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים