trx/אימון 10/מחזורי/כח במושב שילת (מגרש)

מינ' משתתפים- 6 משתתפים

מקס' משתתפים 20 משתתפים

מידע

שם המורה: אדם חן מאמן ראשי

רשימת משתתפים במפגש:

זיו ה.
אבירם ר.
עומר ה.
יעל נ.
שרון ב.
אביטל ק.
שלומי ח.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים