קבוצת כושר בינוני מתקדמים, מושב שילת (מגרש)


מידע

שם המורה: לאה קפלן

רשימת משתתפים במפגש:

שרון ב.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים