אקרובטיקה מתחילים מבוגרים רחובות


מידע

שם המורה: דור

רשימת משתתפים במפגש:

משה סבאג מ.
יובל א.
נעם ס.
רועי א.
קרן פ.
חפצי ב.
קורין ע.
עמרי ב.
כפיר ש.
חן ב.
אתל מ.
חן א.
מרים ח.
נועה ע.
אור נ.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים