טריקינג כיתות ו' ומעלה באר שבע


מידע

שם המורה: יוחנן

רשימת משתתפים במפגש:

עידו ל.
אלון ג.
אלחי ש.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים