פארקור כיתות ג' - ד' חיפה


מידע

שם המורה: גיא דוידוב

רשימת משתתפים במפגש:

עומר ל.
קיריל ל.
אור נ.
ארטיום ז.
מתן אור ש.
מקסים א.
ליאם ק.
יובל ג.
מור מ.
ליאון ז.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים