פארקור כיתות ה' - ו' חיפה


מידע

שם המורה: גיא דוידוב

רשימת משתתפים במפגש:

ארבל ג.
ליאם ק.
שלו נ.
בועז ד.
ינאי פ.
עמית ג.
ירין ד.
איתמר ר.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים