טריקינג כיתות ו' ומעלה חולון


מידע

שם המורה: דניאל

רשימת משתתפים במפגש:

יואב מ.
שי יהושע נ.
ניקו כ.
איליי ס.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים