פארקור כיתות ג' - ה' דו שבועי


מידע

שם המורה: קן מיטלמן

רשימת משתתפים במפגש:

גור ס.
מיכאל ר.
בן פ.
דניאל פ.
אילן מ.
ליבי א.
איתי צ.
איתן מ.
טום ס.
תמר ג.
הדס ג.
מירון ש.
מוראל ב.
מטווי ש.
יוגב ג.
גיל ר.
ניתאי ר.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים