פארקור כיתות ג' - ה' חד שבועי


מידע

שם המורה: אריאל אדוארדס

רשימת משתתפים במפגש:

אדם ק.
עמית ע.
שי פ.
עילי פ.
איתי כ.
שליו כ.
איתי ג.
רוי ק.
מיכאל פ.
חיים ע.
אביב נ.

רשימת המתנה:

לא נמצאו לקוחות

נבנה ע"י TAZMAN
TAZMAN ניהול חוגים , ניהול מערכת שעות, ניהול תלמידים