נגישות

מועדון פוטבול אמריקאי קרית אונו "וולבס"

תקנון

 

 תקנון מועדון פוטבול אמריקאי קרית אונו - וולבס
 

1.  רישום למועדון לעונה 2019-2020 (כולל פעילות לחודשי הקיץ):

א.  שנת פעילות המועדון תחל ביום 01.08.2019 ותסתיים ב - 30.06.2020 כפוף לחגי ישראל בהם לא תתקיים פעילות.
ב.  פתיחת הקבוצה מותנית במספר נרשמים.
ג.  הורה מתבקש לסיים את תהליך הרישום ולהסדיר תשלום. שחקן יחשב כרשום רק לאחר שהשלים את תהליך הרישום במלואו כולל תשלום.
ד. עלות ההשתתפות במועדון  נקבע בחישוב שנתי (כולל: חופשות וחגים וסיום אימונים בכפוף למשחקי הליגה), אינו תלוי במס' האימונים במהלך החודש ו/או השנה ובמועד הצטרפות השחקן במהלך החודש.
ה. התשלום למועדון כולל ציוד לפי קבוצות גיל (יפורט בהמשך).
ו.   במהלך שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי / זמני / מיקום הפעילות, בהתאם לצרכי ההנהלה והצוות המקצועי ו/או מסיבות שאינן תלויות בהנהלת המועדון. הודעה על כך תימסר
במסגרת הפעילות ו/או בקבוצת הוואטסאפ של המועדון. 

2. שעות הפעילות:

.האימונים יתקיימו  פעמים בשבוע בימי ראשון ורביעי במגרש בבית ספר רימונים ברח' בר יהודה 22 קרית אונו 

שעות האימונים לפי קבוצת גיל:

* קבוצת יסודי  -  כיתות  ב' - ו':         16:30 -  17:30

* קבוצת חטיבות -  כיתות  ז' - ט':      17:30 -  19:00

* קבוצת תיכונים   -  כיתות  י' - י"ב:   19:00 -  21:00

ההגעה והחזרה מפעילות במועדון באחריות ההורים בלבד ( עבור ילדיו).
בימים שמזג האוויר לא יאפשר אימון ו/או בימים בהם מתקיים קמפיין נבחרת ישראל בפוטבול אמריקאי האימון ידחה או יבוטל.  הודעה על כך תימסר במסגרת החוג ו/או בקבוצת הוואטסאפ של המועדון.

3. בריאות

.על ההורים למלא הצהרת בריאות  במהלך ההרשמה ולדווח למועדון על מחלה כרונית כלשהי ממנה סובל הילד ו/או על שינוי בריאותי של השחקן במהלך שנת הפעילות במועדון

4. אופן התשלום:

התשלום השנתי  עבור השתתפות בפעילות במועדון יעשה ברישום מקוון .
ההרשמה למועדון כרוכה בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים בסך של 150 ש"ח.
נרשמים עד לתאריך 30.08.19 יהיו פטורים מדמי הרשמה בסך 150 ש"ח, בהתחייבות  לפעילות ותשלום מלא עד 30.06.20.

התשלום עבור השתתפות שנתית בפעילות יבוצע ב - 11 תשלומים  בכרטיס אשראי (התשלום הינו יחסי בהתאם לחודש הרישום/הצטרפות השחקן למועדון).

למעוניינים לשלם במס' תשלומים שונה נא להפנות בקשה למייל :  service.wolves@gmail.com

תשלום לפי קבוצת הגיל כמפורט:

קבוצת ילדים כיתות  ב' - ו': פעמיים בשבוע:    300 ש"ח לחודש
התשלום כולל:  2 חולצות דרייפיט, 2 זוגות מכנסיים, הסעות לאירועי ליגה, משחקי ידידות וראווה.

שחקני כיתות ו' שירצו להצטרף לאימוני קבוצת נערים  ז' - ט' (באישור מאמן ראשי בלבד) ולהשתתף באימונים של שתי הקבוצות  פעמים בשבוע : 400 ש"ח לחודש.

קבוצת נערים כיתות  ז' - ט': פעמיים בשבוע:   320 ש"ח לחודש.
התשלום כולל: 2 חולצות דרייפיט, ציוד והחזקתו (יפורט בהמשך), חולצת אימון, הסעות לאירועי ליגה, משחקי ידידות וראווה.

שחקני כיתות ט' שירצו להצטרף לאימוני הקבוצה הבוגרת  י' - י"ב (באישור מאמן ראשי בלבד) ולהשתתף באימונים של שתי הקבוצות  פעמים בשבוע : 420 ש"ח לחודש.

קבוצת נוער כיתות  י' - י"ב: פעמיים בשבוע:    עלות השתתפות לעונה 2019 - 2020 :  320 ש"ח לחודש (חישוב עלות עונתית), החל מחודש רישום/הצטרפות                                                                                          השחקן ועד לתאריך 30.06.19 ואינו תלוי במועד סיום משחקי הקבוצה בליגה.                                                                           

התשלום כולל:  2 חולצות דרייפיט, ציוד והחזקתו (יפורט בהמשך), חולצת אימון, חולצת משחק, הסעות למשחקים.
התשלום אינו כולל דמי ליגה בסך 80 ש"ח שישולמו ישירות לליגת הנוער. לינק תשלום באתר המועדון:  www.wolves.co.il
בן משפחה נוסף יזכה להנחה של 10% מדמי ההשתתפות השנתית.
אם ניתנה הנחה בדמי ההשתתפות השחקן יהיה מחויב למינימום 4 חודשי פעילות. שחקן שישחק פחות מ 4 חודשים יחוייב בסכום ההנחה שקיבל.
ההורה/הרושם מתחייב/ת לעמוד בתנאי התשלום. במידה ולא יעמוד בתנאי התשלום יהיה המועדון רשאי להפסיק את השתתפות השחקן בפעילות  באופן מיידי.
על ההורה יחולו הוצאות ו/או עמלות הבנקים וחברות האשראי, עקב הפסקת ההשתתפות.

5. ציוד:

שחקן יקבל ציוד רק לאחר שסיים הרשמה ותשלום למועדון.
מועד חלוקת הציוד לשחקנים יקבע  לפי שיקול דעת מקצועית של ההנהלה וצוות המאמנים של המועדון.
ערכת הציוד לקבוצת נערים  כיתות  ז' - ט' כוללת:
תיק, קסדה תקנית, מגן סנטר, מגני כתפיים תקניים, מכנסי מגן  וחולצת אימון.
ערכת הציוד לקבוצת נוער כיתות  י' - יב' כוללת:
תיק, קסדה תקנית, מגן סנטר, מגני כתפיים תקניים, מכנסי מגן, חולצת אימון וחולצת משחק.
השחקן מחויב לשמור על תקינות הציוד שברשותו, על פי דף ההוראות שיקבל מהצוות המקצועי בעת קבלת הציוד.
במקרה של נזק ו/או אובדן ידווח השחקן במידית להנהלת המועדון.
שחקן אשר איבד ציוד או חלק ממנו יחויב בעלות הציוד שאבד לפי מחירון הנמצא במועדון (ניתן לעיין במחירון הנמצא בהנהלה).
החזרת הציוד תתבצע בבית ספר "רימונים" קרית אונו ביום רביעי 01.07.20  בין השעות 17:30 – 19:00.
איחור בהחזרת הציוד ללא תיאום עם ההנהלת המועדון יגרור קנס של 300 ₪.

6.  ביטוח:

בעקבות תיקון מס' 10 לחוק הספורט התשע"ו-2016, אגודות ומועדוני ספורט אינן צריכות לבטח את הספורטאים מאחר ואין חובת ביטוח תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6 ( ד1 ) לחוק לימוד חובה התש"ט-1949, לפיכך לא תהיה  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועדון בגין כך.
קיימת אפשרות לערוך ביטוח באופן פרטי כנגד כל הסיכונים אליהם השחקן חשוף לרבות נזקי גוף ורכוש, לשם כיסוי מעבר לביטוח הבסיסי שבו מבוטח כל תלמיד במסגרת משרד החינוך.
שחקן שאינו במערכת בית ספרית מחויב לרכוש ביטוח באופן עצמאי. רכישת הביטוח באחריותו ו/או באחריות הוריו בלבד ! המועדון אינו אחראי על שחקן שאינו במסגרת בית ספרית ואינו רכש ביטוח באופן עצמאי.

7.  נוהל הפסקת פעילות:

ביטול / הפסקת פעילות במועדון יבוצע לאחר החזרת ציוד בלבד וע"י טופס ביטול השתתפות הנמצא באתר המועדון:  www.wolves.co.il
אין למסור הודעת ביטול בע"פ למאמן ו/או בהודעת SMS ו/או בהודעת וואטזאפ.
הפסקת הפעילות במועדון תחל ממועד קבלת טופס ביטול השתתפות באתר המועדון בלבד.
אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו (מכל סיבה).
הודעת ביטול / הפסקת פעילות  שתתקבל עד ה 20 בכל חודש ייגבה תשלום עד סוף החודש.
הודעת ביטול / הפסקת פעילות שתתקבל החל מה 21 בחודש ועד סוף החודש תכנס לתוקף רק בחודש העוקב לחודש בו ניתנה ההודעה.
התאריך האחרון בו ניתן לבטל השתתפות במועדון ולקבל החזר כספי הוא: 15.04.2020
לאחר מועד זה יחויב המשתתף בתשלום עבור הפעילות עד חודש יוני 2020 (כולל חודש יוני ) בין אם ישתתף ובין אם לאו (מכל סיבה).
תינתן אפשרות להשתתף באימונים עד תום מועד התשלום.
זיכוי בגין ביטול / הפסקת פעילות במועדון  יבוצע רק לאחר החזרת הציוד במלואו ולאחר שליחת טופס ביטול השתתפות הנמצא באתר המועדון ובהתאם לנוהל הפסקת פעילות  כפי שמפורט.
במקרה של הפסקת פעילות יזוכה השחקן באופן יחסי כמפורט מעלה.
החזר כספי בגין החלק היחסי, יבוצע לכרטיס האשראי בו בוצע התשלום למועדון בעת הרישום. דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה. שחקן שהיה פטור מדמי רישום יחוייב בדמי רישום בעת ביטול השתתפות.
אי השתתפות בפעילות / אימונים במועדון, בתקופה מסוימת מכל סיבה, אינה פוטרת מתשלום עבורו.
אין החזר תשלום רטרואקטיבי על אי השתתפות (מכל סיבה) בפעילות המועדון  במהלך שנת הפעילות.
ההורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות הנהלת המועדון להפעיל את המועדון במשך 11 חודשים, עד ליום 30.06.2020 , יהיה המועדון רשאי להחליט על ביטול הפעילות במידה ולא ירשמו ילדים במספר סביר המאפשר הפעלת המועדון בתוכנית רצויה ו/או משיקולים מנהליים.
המועדון שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותם של ילדים אשר ימצאו לא מתאימים למסגרת מסיבה משמעתית או מכל סיבה אחרת.

8.  שונות:

המועדון רשאי להשתמש בצילומ/ים בו בני מופיע בפרסומי המועדון ולא אוכל לבוא בכל טענה או דרישה או תביעה כלפי המועדון בקשר לפרסום הצילום ולשימוש בו בהתאם לכתב הסכמה זה.
הנהלת המועדון אינה אחראית על אובדן חפצים ו/או דברי ערך, שהובאו למוקד האימונים ו/או משחקים

9.  טופס רישום:

https://tazman.co.il/minisite.app/wolves/forms/?form=registration

 

                                                                                  מועדון פוטבול אמריקאי קרית אונו "וולבס" (ע"ר)