נגישות

sunnysurf

תקנון

נקדים ונאחל לכולנו בריאות! 

מטרתנו היא לשמח ולקדם את כל מי שמגיע אלינו,

אנו עושים את המירב על מנת שתקבלו את השירות המקסימלי,

אנו נערכים מראש עם צוות הדרכה גדול ומנוסה וטורחים רבות למען הצלחת הקורסים והפעילויות השוטפות.

מדיניות הביטולים נועדה להגן על יציבות ורצינות העבודה שלנו.

עם זאת אנו מבינים שלחיים דרכים ותזמונים משלהם ושלא הכל ניתן לחיזוי מראש...

​הרבה טוב!

צוות סאניסרף

 

מדיניות ביטולים קייטנות וקורסים מרוכזים:

מדיניות ביטולים קורונה:

*ינתן זיכוי יחסי בהתאם לימים שמומשו + הפחתה של 170 ₪ דמי הרשמה – בהצגת אישור מרופא.

*במידה והקורס החל וקיים רישום להסעה לא יינתן החזר

*במידה והמועדון יאלץ להפסיק פעילות - יגבה סכום של 250 ש"ח מהסכום הכולל (עלויות מנהלתיות ובטיחותיות).

 

1. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למועדון הגלישה סאניסרף, באמצעות מייל  sunnysurf.palmachim@gmail.com

ובאמצעות שיחה טלפונית עם המשרד 052-5630671 לקבלת אישור סופי.

2. ניתן לבטל השתתפות עד 30 ימים לפני תחילת הפעילות וליהנות מהחזר כספי מלא +הורדת עמלת סליקה 5% מהעיסקה.

3. ביטול בתקופה של עד 14 ימים ופחות מ-30 ימים לפני תחילת המחנה יגרור חיוב דמי ביטול של 170 ש"ח  וזיכוי היתרה.

4. ביטול השתתפות 14 יום עד 7 ימים לפני תחילת הפעילות יגרור חיוב של דמי הרשמה 150 ₪ + 50% מעלות ההסעה (225 ₪).

5. ביטול הרשמה 7 ימים ופחות לפני תחילת הפעילות, יגבה סכום של 50% מסכום העסקה + תשלום הסעה מלא ע"ס 450 ₪  (למבקשי הסעה).

6. ביטול במהלך הפעילות – אין החזר. יגבה מלוא התשלום על הקורס + מלוא הסכום עבור ההתחייבות להסעה (450 ₪) למי שביטל או לא הגיע. 
7. את הבקשה לביטול יש לשלוח בדוא"ל.  זיכוי על היעדרות יינתן רק על מחלה של 3 ימים ומעלה ברצף, בהצגת אישור רופא.

8. אין החזר על איחורים לפעילות.

9. אין החזר על הסעה שלא נוצלה.

10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

11. ביטול שיעור אישי/ קבוצתי – עד 24 שעות ממועד קביעת השיעור – החזר מלא.

12. ביטול שיעור אישי/קבוצתי – פחות מ24 שעות ממועד קביעת השיעור יגרור חיוב של 50% מסכום השיעור.

 

מדיניות ביטולים חוגים שנתיים:

* ההרשמה מותנית במילוי טופס הרשמה מקוון.

* בהרשמה לחוג- ביטוח שנתי בעלות חד פעמית של 100 ₪.

* ההסעה בתוספת של 50 ₪ לנסיעה (הלוך חזור) בהתאם למספר המפגשים בכל חודש.

* במידה ובחרתם בשירותי ההסעה- התשלום יעשה בתחילת החודש בהמחאה או במזומן.

* ביטול הסעה יעשה במייל לכתובת sunnysurf.palmachim@gmail.com  ובאמצעות שיחה טלפונית למשרד 052-5630671 ומותנה בקבלת אישור במייל חוזר.

* ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למועדון הגלישה סאניסרף, באמצעות מייל ובאמצעות שיחה טלפונית עם המשרד: 052-5630671 לקבלת אישור סופי.

* במקרה של פרישה- זיכוי יחסי, מהחודש העוקב לחודש הפרישה, ללא החזר דמי ביטוח.

* אין החזר כספי על ימים מוחסרים.

* אין החזר כספי על הסעה שלא נוצלה.

 

תקנון אתר אינטרנט sunnysurf.co.il / מועדון הגלישה סאניסרף

ברוכים הבאים למועדון הגלישה סאניסרף
הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה במייל sunnysurf.palmachim@gmail.com  או בנייד 052-5630671


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.sunnysurf.co.il מטעם מועדון הגלישה סאניסרף  ע.מ. 031206345 בעל זכויות הזיכיון במותג ובשם "מועדון הגלישה סאניסרף" (להלן: "האתר"), המפעיל של האתר ו/או בעל הזכויות באתר ושמשרדו הרשום ממוקם ברח' האגוז 6 מושב גאליה. מועדון הגלישה סאניסרף מאשר לאורחיו וללקוחותיו גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"):

  1. תנאי שימוש באתר

1.1. תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים דרכו.

1.2. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.3. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

1.4. נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין מועדון הגלישה סאניסרף, לכל דבר ועניין.

1.5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

1.6. תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת מועדון הגלישה סאניסרף שומר על זכותו לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.

1.7. המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי מועדון הגלישה סאניסרף, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.

1.8. בכל מקום בו מצוין "מועדון הגלישה סאניסרף" בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמו.

1.9. מועדון הגלישה סאניסרף עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי העסק לא יישא         באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

1.10. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות מועדון הגלישה סאניסרף דרך פרטי הקשר המצוינים להלן בסעיף 7 לתקנון.

אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

2.1. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך ל מועדון הגלישה סאניסרף ובין אם לצד ג'.

2.2. לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. מועדון הגלישה סאניסרף יהיה רשאי לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.

2.3. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

השירותים המוצעים באתר

3.1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר / שירות לבין התמונה.

3.2. מועדון הגלישה סאניסרף רשאי לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.

3.3. מועדון הגלישה סאניסרף רשאי לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מועדון הגלישה סאניסרף  יהיה רשאי להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל מועדון הגלישה סאניסרף בפרטים הבאים:

טלפון: 052-5630671         פקס':  072-2370117  

דוא"ל: sunnysurf.palmachim@gmail.com

אבטחת מידע

4.1. מועדון הגלישה סאניסרף נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

4.2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי מועדון הגלישה סאניסרף. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, מועדון הגלישה סאניסרף לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

4.3. מועדון הגלישה סאניסרף מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע העסקה או ההרשמה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

מדיניות הגנת פרטיות באתר

5.1. פרטיות משתמשי האתר חשובה ל מועדון הגלישה סאניסרף. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר, האתר מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.

5.2. ייתכן ו מועדון הגלישה סאניסרף ימסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם מועדון הגלישה סאניסרף  יסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר.

5.3. במידה והנך (מבקר ו/או לקוח ו/או משתמש הנמצא מחוץ לגבולות ישראל), אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.

5.4. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

5.5. בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר למועדון הגלישה סאניסרף תחת הלשונית "צור קשר" באתר, מועדון הגלישה סאניסרף ישתדל לפעול בהתאם לבקשה.

תנאים כלליים

6.1. האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם.

6.2. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים ל מועדון הגלישה סאניסרף. למען הסר ספק, מועדון הגלישה סאניסרף לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. מועדון הגלישה סאניסרף רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

6.3. מועדון הגלישה סאניסרף  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.

ברירת דין ובוררות

7.1. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (מועדון הגלישה סאניסרף)
בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות
של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.

7.2. היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.