נגישות

סטודיו קוגומלו

תקנון

נהלי הרשמה ותשלום

1.    המחיר הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית.

התחלת הפעילות מותנית בתשלום מלא, באמצעות כרטיס אשראי / צ'קים 

לכל חודשי הפעילות (11 חודשים –מספטמבר עד יולי).

2.    כל נרשם בעת ההרשמה יחויב בדמי רישום שנתיים (משתנים בהתאם לסניף) עבור ניהול, תחזוקה וביטוח אחריות מקצועית.

(בשום מקרה של ביטול לא יהיה החזר של דמי ההרשמה).

3.    הנחות: 7% הנחה לכל בן משפחה גרעינית (אח/אחות/אמא/אבא) נוסף על המחיר הנמוך מבין השניים.

4.    על צ'ק חוזר יחויב הלקוח בתשלום של 35 ₪ - עמלת החזרה.

בחישוב המחירון שוקללו ימי החופשות השנתיים כמופיע בלוח החופשות, לכן בימים אלה לא יתקיימו חוגים ולא יינתן זיכוי בגינם.

נהלי ביטול השתתפות

1.    על מנת לבטל השתתפות בפעילות במהלך שנת הלימודים יש לשלוח מייל  -  cogomelo.group@gmail.com ובו לציין את שם הילד סיבת הביטול, לכל המאוחר 5 ימים לפני תום החודש בו המשתתף מבקש להפסיק את פעילותו.

2.    המשתתף יחויב עבור החודש שבו הודיע על ביטול השתתפותו.

3.    לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות המדריך או בכל דרך אחרת מאשר בסעיף הראשון.

4.    החל מתאריך 01/03 ואילך לא יניתן לבטל את הרישום לחוג.

5.    לא יתקבל ביטול רטרואקטיבית והחזר כסף בגינו.

6.    לא ניתן להקפיא חוגים

7. אין החזר כספי על תקופת מנוי שלא נוצלה.

אם חלה המשתתף במחלה ממושכת (חודש לפחות) או נפצע, ישלח מייל הסטודיו cogomelo.group@gmail.com  ויצורף אישור רפואי מתאים המעיד על תקופת המחלה. במקרה זה יזוכה המשתתף בתמורת השיעורים בהם לא השתתף.

לימודים וחופשות

1.    החוגים יתקיימו במהלך השנה החל מה-01.09 עד ה-20.07 למעט שבתות, ערבי חג וחגים כמפורט בלוח החופשות השנתי.(לגיל הרך תאריך הסיום ה 30.07)

2.    במקרים בהם המדריך לא יגיע מכל סיבה שהיא, השיעורים יועברו ע"י מדריך מחליף או ידחו למועד אחר.

3.    במהלך השנה יתקיימו אירועים אשר יהיו כרוכים בתשלום נוסף שאינו כלול במחיר החוג.

4.    הנהלת הסטודיו רשאית להרחיק מפעילות לקוח שיפר את כללי ההתנהגות ויתנהג שלא כמקובל.

5.    הנהלת הסטודיו רשאית להחליף מדריך מכל סיבה שהיא במהלך שנת הפעילות לפי שיקול דעתה במידת הצורך.

6.    ההנהלה אינה אחראית על אובדן או גניבת ציוד אישי בשטח הסטודיו. על כל מתאמן/ת לשמור ולקחת אחריות על חפציו האישיים.

7.    הנני מאשר להנהלת הסטודיו להשתמש בתמונות בהן מופיע/ה בני/בתי לצורכי פרסום ולכל אמצעי המדיה השונים.

הצטרפות

  1. אין החזר כספי על שיעור או כרטיסיה שלא נוצלה בשום מקרה.

  2. אחראיות ההשתתפות השיעור הינה על המשתמש בלבד

תודה,

קוגומלו גרופ