נגישות

One Ice Group LTD

תקנון

תקנון וואן אייס גרופ – אקדמיות לספורט

כללי:

 1. שנת פעילות תש"פא תחל בתאריך 01.09.2020 ותסתיים בתאריך 30.06.2021 (מלבד פעילויות שתחרוגנה ממועדים אלו).
 2. פתיחה וקיום של כל חוג מותנים במספר מינימלי של משתתפים, המשתנה מחוג לחוג, וואן אייס גרופ בע"מ רשאית להחליט על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים, גם במהלך השנה כאשר הפעילות כבר יצאה לדרך.
 3. וואן אייס גרופ בע"מ  רשאית לשנות את זמני החוגים , ימי הפעילויות,  מגרשי האימונים ,מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים וארגוניים.
 4. ההרשמה תתבצע על גבי טופס הרשמה אינטרנטי מלא וחתום (נכון גם לגבי משתתפים ממשיכים מכל הגילאים, כולל מבוגרים).
 5. משתתף בחוג ייחשב כ"רשום" רק לאחר שסיים תשלום וחתם על תקנון.
 6. וואן אייס גרופ בע"מ  רשאית להפסיק פעילותו של המשתתף, אם הוא פוגע במהלך התקין של הפעילות, לפי שיקוליה
 7. וואן אייס גרופ בע"מ  רשאית להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת הפוגעת בפעילות השוטפת. (הן של המשתתף, והן של הוריו) במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות היחסיים מיום הפסקת הפעילות.
 8. השתתפות באימונים/תחרויות מותנית בבדיקה רפואית ע"י מכון ספורט מורשה  באחריות המשתתף לעבור את הבדיקה לפני תחילת הפעילות.
 9. במידה וקיימות מגבלות רפואיות חובה על המשתתף לעדכן את וואן אייס גרופ דרך המייל בכתובת office@oneicegroup.com

10. בימי חג ומועד, בתאריכים הנ"ל, לא יתקיימו אימונים באקדמיות:

ראש השנה

18-20.09.2020

שישי-ראשון

יוה"כ                

27-28.09.2020              

ראשון-שני

סוכות 

02-11.10.2020

שישי-ראשון

חנוכה 

11-18.12.2020

שישי-שישי   

ט"ו בשבט        

28.01.2021

חמישי

פורים 

25-27.02.2021

חמישי-שבת

פסח

27.03-05.04.2021

שבת-שני 

ערב יום הזיכרון לשואה

07.04.2021 

רביעי (חוגים עד 19:00)

ערב יום הזכרון לחללי צה"ל

13.04.2021

שלישי (חוגים עד 19:00)

יום הזכרון         

14.04.2021

רביעי

יום העצמאות 

15.04.2021

חמישי

ל"ג בעומר         

30.04.2021

שישי

שבועות 

16-18.05.2021

ראשון-שלישי

חופשת קיץ, לא יתקיימו אימונים רגילים

01.07.2021-31.08.2021

יולי-אוגוסט

יתקיימו מחנות אימונים

 

*בתאריכים 19-27.03 בשבוע לפני חופשת הפסח ייתכנו שינויים בשעות האימונים

תשלום:

 1. התשלום הינו מראש, עבור כל תקופת הפעילות. התשלום יתבצע בכרטיס אשראי באמצעות האינטרנט בהוראת קבע במערכת ההרשמה לחוגים . ניתן לשלם במזומן ובצ'קים בתשלום מלא מראש, בשעות הפעילות במשרד.
 2. במידה וחוג לא ייפתח – יוחזר הכסף במלואו לנרשם.
 3. הנחות עבור אחים – תינתן הנחה של %10 עבור התשלום לילד/ה השני/ה ועבור ילד שלישי ומעלה 5% . יש לשלוח מייל לבקשת ההנחה office@oneicegroup.com
 4. עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי ההוצאות בסך 20 ש"ח.
 5. במקרה של רישום לחוג לאחר תחילת חודש או במהלכו , יהיה חיוב יחסי בגין חודש מלא או חצי חודש בלבד. לא יהיה קיזוז עבור ימים בודדים/שבוע.

נוהל ביטול השתתפות

במקרה בו וואן אייס גרופ בע"מ מפסיקה את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות.

 1. המועד האחרון בשנה להגשת בקשה להפסקת פעילות הוא 25.03.2021 , בעבור זיכוי מלא לחודש העוקב. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות להחזרים -החל מחודש מאי 2021 לא ניתן לקבל החזרים.

במהלך השנה ניתן להודיע על ביטול עד ה25 לכל חודש, על מנת לקבל החזר עבור החודש העוקב.

 1. לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי
 2. דמי ביטול על סך 50 ₪ ייגבו בעת ביטול רישום מכל סיבה שהיא.
 3. בקשות לביטול השתתפות יטופלו רק לאחר פנייה בכתב אל וואן אייס גרופ בע"מ  לכתובת אימייל office@oneicegroup.com  ויש לוודא טלפונית את קבלת המייליש לוודא קבלת המייל בטלפון. לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או ע"י המאמנים! ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.
 4. שיעור שיבוטל ע"י וואן אייס גרופ בע"מ יתקיים במועד אחר.
 5. אי הופעה לחוג, לשיעורים או לפעילות אינה משחררת מתשלום.
 6. שחקן/מחליק שיעדר מכל סיבה שהיא, לא יקבל החזר תמורת הפגישות מהן נעדר.
  למעט במקרה של היעדרות ממושכת ורציפה (לפרק זמן של שבועיים לפחות) בגין פגיעה בבריאותו של השחקן או במקרה חירום/אסון חלילה, תימסר על כך הודעה בכתב להנהלת האקדמיה  ויצורף אישור רפואי והאסמכתאות המתאימות למשך כל תקופת ההיעדרות.
 7. ביטול השתתפות בטורניר, מחנות, אירועים וכד' –במקרה של ביטול לכלל פעילויות אלו במהלך תקופת ההרשמה המוקדמת, המחיר יוחזר במלואו. במקרה של ביטול במהלך ההרשמה המאוחרת יוחזר 50% מהמחיר בלבד. במקרה של ביטול של פחות מ72 שעות לפני מועד תחילת הפעילות, יוחזר 25% מהתשלום בלבד.

תמונות ברשת האינטרנט

במסגרת האימונים, ליגות ואירועים חברתיים, אנו, הורים, שחקנים וחברים מצלמים את המשתתפים ואת אורחיהם במסגרת הפעילויות, תמונות וסרטונים אלו מועלים לאתרי האינטרנט השונים של וואן אייס גרופ , לאלבומי האינטרנט ולרשתות חברתיות (דוגמת facebook) בהם אנו חברים.
 
בנוסף, החומרים המצולמים משמשים אותנו גם לצרכי שיווק ופרסום.

אם אינכם רוצים שתמונותיכם / תמונות ילדיכם יופיעו באתר האינטרנט, אנא הודיעונו בכתב למיילoffice@oneicegroup.com