נגישות

One Ice Group LTD

תקנון

תקנון וואן אייס גרופ – אקדמיות לספורט

כללי:

 1. שנת פעילות תשפ"ב תחל בתאריך 01.09.2021 ותסתיים בתאריך 30.06.2022 (מלבד פעילויות שתחרוגנה ממועדים אלו). 
   לתשומת ליבכם, מבנה תקנון הקיץ נמצא בסעיף 12 
 2. פתיחה וקיום של כל חוג מותנים במספר מינימלי של משתתפים, המשתנה מחוג לחוג, וואן אייס גרופ בע"מ רשאית להחליט על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים, גם במהלך השנה כאשר הפעילות כבר יצאה לדרך.
 3. וואן אייס גרופ בע"מ  רשאית לשנות את זמני החוגים , ימי הפעילויות,  מגרשי האימונים ,מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים וארגוניים.
 4. ההרשמה תתבצע על גבי טופס הרשמה אינטרנטי מלא וחתום (נכון גם לגבי משתתפים ממשיכים מכל הגילאים, כולל מבוגרים).
 5. משתתף בחוג ייחשב כ"רשום" רק לאחר שסיים תשלום וחתם על תקנון.
 6. וואן אייס גרופ בע"מ  רשאית להפסיק פעילותו של המשתתף, אם הוא פוגע במהלך התקין של הפעילות, לפי שיקוליה
 7. וואן אייס גרופ בע"מ  רשאית להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת הפוגעת בפעילות השוטפת. (הן של המשתתף, והן של הוריו) במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות היחסיים מיום הפסקת הפעילות.
 8. השתתפות באימונים/תחרויות מותנית בבדיקה רפואית ע"י מכון ספורט מורשה  באחריות המשתתף לעבור את הבדיקה לפני תחילת הפעילות.
 9. במידה וקיימות מגבלות רפואיות חובה על המשתתף לעדכן את וואן אייס גרופ דרך המייל בכתובת office@oneicegroup.com
 10. תמונות ברשת האינטרנט - במסגרת האימונים, ליגות ואירועים חברתיים, אנו, הורים, שחקנים וחברים מצלמים את המשתתפים ואת אורחיהם במסגרת הפעילויות, תמונות וסרטונים אלו מועלים לאתרי האינטרנט השונים של וואן אייס גרופ , לאלבומי האינטרנט ולרשתות חברתיות (דוגמת facebook) בהם אנו חברים.
   בנוסף, החומרים המצולמים משמשים אותנו גם לצרכי שיווק ופרסום.

אם אינכם רוצים שתמונותיכם / תמונות ילדיכם יופיעו באתר האינטרנט, אנא הודיעונו בכתב למיילoffice@oneicegroup.com  

11. בימי חג ומועד, בתאריכים הנ"ל, לא יתקיימו אימונים באקדמיות:

ראש השנה

06-08.09.2021

שני-רביעי

יוה"כ                

15-16.09.2021

רביעי-חמישי

סוכות 

20-29.09.2021

שני-רביעי

חנוכה 

30.11-06.12.2021

שלישי-שני

פורים 

16-18.03.2022

רביעי-שישי

פסח

15-23.04.2022

שישי-שבת

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

27.04.2022 

רביעי (אימונים יתקיימו עד השעה 19:00)

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות  

03-05.05.2022

שלישי-חמישי

*בערב יום הזכרון אימונים יתקיימו אחר הצהריים. אימוני ערב לא יתקיימו

ל"ג בעומר         

19.05.2022

חמישי

שבועות 

16-18.05.2021

ראשון-שלישי

חופשת קיץ

01.07-30.08.22

יולי-אוגוסט

**יתקיימו מחנות אימונים

*בתאריכים 7-14.04 בשבוע לפני חופשת הפסח ייתכנו שינויים בשעות האימונים

תשלום:

 1. התשלום הינו מראש, עבור כל תקופת הפעילות. התשלום יתבצע בכרטיס אשראי באמצעות האינטרנט בהוראת קבע במערכת ההרשמה לחוגים . ניתן לשלם במזומן ובצ'קים בתשלום מלא מראש, בשעות הפעילות במשרד.
 2. במידה וחוג לא ייפתח – יוחזר הכסף במלואו לנרשם.
 3. כל משתתף נוסף למשפחה גרעינית זכאי ל250₪ הנחה לעונה. יש להגיש בקשה להנחה על ידי שליחת מייל לoffice@oneicegroup.co
 4. עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי ההוצאות בסך 20₪.
 5. במקרה של רישום לחוג לאחר תחילת חודש או במהלכו , יהיה חיוב יחסי בגין חודש מלא או חצי חודש בלבד. לא יהיה קיזוז עבור ימים בודדים/שבוע.
 6. לא יבוצעו הנחות אחים על מחנות למיניהן.

נוהל ביטול השתתפות

במקרה בו וואן אייס גרופ בע"מ מפסיקה את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות.

 1. המועד האחרון בשנה להגשת בקשה להפסקת פעילות הוא 25.03 , בעבור זיכוי מלא לחודש העוקב. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות להחזרים -החל מחודש מאי 2021 לא ניתן לקבל החזרים.

במהלך השנה ניתן להודיע על ביטול עד ה25 לכל חודש, על מנת לקבל החזר עבור החודש העוקב.

 1. לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי. 
 2. דמי ביטול על סך 70 ₪ ייגבו בעת ביטול רישום מכל סיבה שהיא.
 3. בקשות לביטול השתתפות יטופלו רק לאחר פנייה בכתב אל וואן אייס גרופ בע"מ  לכתובת אימייל office@oneicegroup.com  ויש לוודא טלפונית את קבלת המייל. יש לוודא קבלת המייל בטלפון. לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או ע"י המאמנים! ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.
 4. שיעור שיבוטל ע"י וואן אייס גרופ בע"מ יתקיים במועד אחר.
 5. אי הופעה לחוג, לשיעורים או לפעילות אינה משחררת מתשלום.
 6. שחקן/מחליק שיעדר מכל סיבה שהיא, לא יקבל החזר תמורת הפעילות ממנה נעדר.
  למעט במקרה של היעדרות ממושכת ורציפה (לפרק זמן של שבועיים לפחות) בגין פגיעה בבריאותו של השחקן או במקרה חירום/אסון חלילה, תימסר על כך הודעה בכתב להנהלת האקדמיה  ויצורף אישור רפואי והאסמכתאות המתאימות למשך כל תקופת ההיעדרות.
 7. ביטול השתתפות בטורניר, מחנות, אירועים וכד' –במקרה של ביטול לכלל פעילויות אלו במהלך תקופת ההרשמה המוקדמת, המחיר יוחזר במלואו. במקרה של ביטול במהלך ההרשמה המאוחרת יוחזר 50% מהמחיר בלבד. במקרה של ביטול של פחות מ72 שעות לפני מועד תחילת הפעילות, יוחזר 25% מהתשלום בלבד.

  השכרת ציוד
 1. השכרת ציוד אפשרית בתכניות מתחילים בלבד
 2. עלות עבור השכרת הציוד 75₪ לחודש
 3. עלות השכרת ציוד הינה לסט מלא. לא ניתן להשכיר פרטים בודדים
 4. תשלום עבור השכרת הציוד יתווסף באופן אוטומטי למחיר האימונים
 5. במידה ולא יוחזר פריט בסיום עונת האימונים, עלות עבור הפריט יוסף לתשלום עבור השתתפות בעונה בהתאם למחירון הבא:
  • קסדה – 250₪
  • מגן חזה – 200₪
  • מגני מרפקים – 100₪
  • כפפות – 125₪
  • מכנס – 200₪
  • מגני ברכיים – 100₪
  • מקל – 80₪

12. תקנון קיץ

 1. פתיחת מחנה/קייטנה מותנית במינימום נרשמים.
 2. הנהלת וואן אייס גרופ רשאית לפי שיקול דעתה לשנות או לבטל קייטנה/מחנה. במקרה של ביטול על ידי וואן אייס גרופ – יוחזר הכסף לנרשמים.
 3. משתתף החייב כספים לא יוכל להשתתף בקייטנות/מחנות עד להסדרת תשלום החוב.
 4.  אחריות על השחקנים הינה בשעות הפעילות בלבד. לפני/אחרי שעות הפעילות האחריות על ההורים בלבד.
 5. לוואן אייס גרופ שמורה הזכות לשנות תכנים שפורסמו בתוכנית.
 6. לוואן אייס גרופ הזכות להפסיק את פעילותו של משתתף עקב בעיות משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה/מחנה.
 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לוואן אייס גרופ הזכות לסגור ו/או להפסיק את פעילות הקייטנה/המחנה במקרה של שעת חירום או כל סיבה אחרת המהווה כוח עליון.
 8. התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה/מחנה מלא ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 9. מובהר בזאת כי וואן אייס גרופ לא יחזיר כספים למשתתפים אשר יעדרו במהלך המחנה.
 10. תמונות ברשת האינטרנט

במסגרת האימונים, ליגות ואירועים חברתיים, אנו, הורים, שחקנים וחברים מצלמים את המשתתפים ואת אורחיהם במסגרת הפעילויות, תמונות וסרטונים אלו מועלים לאתרי האינטרנט השונים של וואן אייס גרופ , לאלבומי האינטרנט ולרשתות חברתיות (דוגמת facebook) בהם אנו חברים.
 בנוסף, החומרים המצולמים משמשים אותנו גם לצרכי שיווק ופרסום.

אם אינכם רוצים שתמונותיכם / תמונות ילדיכם יופיעו באתר האינטרנט, אנא הודיעונו בכתב למיילoffice@oneicegroup.com 
 

ביטול השתתפות

 • ביטול במהלך תקופת ההרשמה המוקדמת, עד שבועיים לפני פתיחת מחזור במחנה/קייטנה – וואן אייס גרופ יגבה דמי טיפול בסך 70 ₪.
 • ביטול במהלך ההרשמה המאוחרת, עד שלושה ימים לפני פתיחת הקייטנה/מחנה –וואן אייס גרופ יגבה דמי ביטול בגובה 10% מעלות הששתפות.
 • ביטול לאחר סיום תקופת ההרשמה – לא יוחזר עלות עבור ההשתפות.
 • בקשות לביטול השתתפות יטופלו רק לאחר פנייה בכתב אל וואן אייס גרופ בע"מ  לכתובת אימייל office@oneicegroup.com  יש לוודא קבלת המייל בטלפון. לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או ע"י המאמנים. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בקייטנה/מחנה.
 • אין ביטול והחזר כספי בעקבות נסיעה או היעדרות מכל סיבה למעט פציעה אשר התרחשה כחלק מפעילות בארנה ו/או מחלה (באישור מחלה מרופא בלבד)


הנחות

 • ילד שני למשפחה גרעינית הנרשם לאותו הסבב/שלב - 5% הנחה, הזול מבניהם.
 • ילד שלישי למשפחה גרעינית הנרשם לאותו הסבב/שלב – 10% הנחה, הזול מבינהם.
 • לנרשמים לשני מחזורים תינתן 5% הנחה
 • לנרשמים לשלושה מחזורים תינתן 10% הנחה
 • ניתן להירשם למחזור במלואו בלב
 • יש להגיש בקשה להנחה על ידי שליחת מייל ל:office@oneicegroup.com בלבד (לא יתקבלו בקשות על ידי המאמנים) קייטנת על פי צו פיקוח – לא זכאית להנחה ולא נספרת במניין הקייטנות למשפחה לעניין הנחה.