נגישות

One Ice Group LTD

תקנון

1. שנת פעילות תש"פ תחל בתאריך 01.09.2019 ותסתיים בתאריך 30.06.2020 (מלבד פעילויות שתחרוגנה ממועדים אלו).

.2.פתיחה וקיום של כל חוג מותנים במספר מינימלי של משתתפים, המשתנה מחוג לחוג,וואן אייס גרופ בע"מ רשאית להחליט על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים, גם במהלך השנה כאשר הפעילות כבר יצאה לדרך.

3.וואן אייס גרופ בע"מ  רשאית לשנות את זמני החוגים , ימי הפעילויות, מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים וארגוניים.

4.ההרשמה תתבצע על גבי טופס הרשמה אינטרנטי מלא וחתום (נכון גם לגבי משתתפים ממשיכים מכל הגילאים, כולל מבוגרים).

5..משתתף בחוג ייחשב כ"רשום" רק לאחר שסיים תשלום וחתם על תקנון.

6.וואן אייס גרופ בע"מ  רשאית להפסיק פעילותו של המשתתף, אם הוא פוגע במהלך התקין של הפעילות, לפי שיקוליה

וואן אייס גרופ בע"מ  רשאית להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת הפוגעת בפעילות השוטפת. (הן של המשתתף, והן של הוריו) במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות היחסיים מיום הפסקת הפעילות.

.7.בימי חג ומועד, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה למשתתפים

 

ראש השנה        29/09-1/10/2019         ראשון - שלישי

יוה"כ                8-9/10/2019                שלישי-רביעי

סוכות               13-19/10/2019            ראשון – שישי

שמחת תורה     20-21/10/2019            ראשון-שני

חנוכה               23-30/12/2019            ראשון - שני              

פורים                10/3/2020                  שלישי

פסח                  8-15/04/2020           רביעי-חמישי 

ערב יום הזיכרון לשואה 20/04/2020      שני (חוגים עד 19:00)

ערב יום הזכרון לחללי צה"ל 27/04/2020    שני (חוגים עד 19:00)

יום הזכרון          28/04/2020                שלישי

יום העצמאות     29/4/2020                  רביעי

שבועות             28-29/052020         חמישי-שישי

.8. ההרשמה ותשלום לחוג הוא על בסיס חודשי או דו חודשי בלבד. 

תשלום:

* התשלום הינו מראש, עבור כל תקופת הפעילות, באמצעות האינטרנט בכרטיסי אשראי בהוראת קבע במערכת ה -minisite

*במידה וחוג לא ייפתח – יוחזר הכסף במלואו לנרשם

*לרישום עבור אחים – תינתן הנחה של %10 עבור התשלום לילד/ה השני/ה ועבור ילד שלישי ומעלה 5% .

.* עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי ההוצאות בסך 20 ש"ח.

 נוהל ביטול השתתפות בחוגים: .

1.במקרה בו וואן אייס גרופ בע"מ מפסיקה את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות.

 2 .בקשות להפסקת פעילות תתקבלנה עד ה- 25.03.2020 .לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות להחזרים -החל מחודש מאי 2020 לא ניתן לקבל החזרים . ביטול חוג מחייב בתשלום מלא של אותו החודש, המשתתף יהיה רשאי להשתתף בחוג עד סוף החודש.

 3 .לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי. 

.4.בקשות לביטול השתתפות יטופלו רק לאחר פנייה בכתב אל וואן אייס גרופ בע"מ  לכתובת אימייל office@oneicegroup.com ויש לוודא טלפונית את קבלת המייל. 

. יש לוודא קבלת המייל בטלפון 073-7895354. לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או ע"י המדריכים! ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.

שיעור שיבוטל ע"י וואן אייס גרופ בע"מ יתקיים במועד אחר. ניתן לשלוח הודעות ביטול עד ל25 לכל חודש- ההחזר הכספי יחול החל מהחודש העוקב.

אי הופעה לחוג, לשיעורים או לפעילות אינה משחררת מתשלום.

שחקן שיעדר מכל סיבה שהיא, לא יקבל החזר תמורת הפגישות מהן נעדר.
למעט במקרה של היעדרות ממושכת ורציפה (לפרק זמן של שבועיים לפחות) בגין פגיעה בבריאותו של השחקן או במקרה חירום/אסון חלילה, תימסר על כך הודעה בכתב להנהלת האקדמיה  ויצורף אישור רפואי והאסמכתאות המתאימות למשך כל תקופת ההיעדרות.

הערה חשובה – תמונות ברשת האינטרנט

במסגרת האימונים, ליגות ואירועים חברתיים, אנו, הורים, שחקנים וחברים מצלמים את המשתתפים ואת אורחיהם במסגרת הפעילויות, תמונות וסרטונים אלו מועלים לאתרי האינטרנט השונים של וואן אייס גרופ , לאלבומי האינטרנט ולרשתות חברתיות (דוגמת facebook) בהם אנו חברים.
 בנוסף, החומרים המצולמים משמשים אותנו גם לצרכי שיווק ופרסום.

אם אינכם רוצים שתמונותיכם / תמונות ילדיכם יופיעו באתר האינטרנט, אנא הודיעונו בכתב.