נגישות

One Ice Group LTD

תקנון

תקנון וואן אייס גרופ – אקדמיות לספורט

כללי:

 1. שנת פעילות תשפ"ב תחל בתאריך 01.09.2023 ותסתיים בתאריך 30.06.2024 (מלבד פעילויות שתחרוגנה ממועדים אלו). 
 2.  לתשומת ליבכם, מבנה תקנון הקיץ נמצא בסעיף 12 
 3. פתיחה וקיום של כל חוג מותנים במספר מינימלי של משתתפים, המשתנה מחוג לחוג, וואן אייס גרופ בע"מ רשאית להחליט על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים, גם במהלך השנה כאשר הפעילות כבר יצאה לדרך.
 4. וואן אייס גרופ בע"מ רשאית לשנות את זמני החוגים , ימי הפעילויות, מגרשי האימונים ,מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים וארגוניים.
 5. ההרשמה תתבצע על גבי טופס הרשמה אינטרנטי מלא וחתום (נכון גם לגבי משתתפים ממשיכים מכל הגילאים, כולל מבוגרים).
 6. משתתף בחוג ייחשב כ"רשום" רק לאחר שסיים תשלום וחתם על תקנון.
 7. וואן אייס גרופ בע"מ רשאית להפסיק פעילותו של המשתתף, אם הוא פוגע במהלך התקין של הפעילות, לפי שיקוליה
 8. וואן אייס גרופ בע"מ רשאית להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת הפוגעת בפעילות השוטפת. (הן של המשתתף, והן של הוריו) במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות היחסיים מיום הפסקת הפעילות.
 9. השתתפות באימונים/תחרויות מותנית בבדיקה רפואית ע"י מכון ספורט מורשה  באחריות המשתתף לעבור את הבדיקה לפני תחילת הפעילות.
 10. במידה וקיימות מגבלות רפואיות חובה על המשתתף לעדכן את וואן אייס גרופ דרך המייל בכתובת office@oneicegroup.com
 11. תמונות ברשת האינטרנט - במסגרת האימונים, ליגות ואירועים חברתיים, אנו, הורים, שחקנים וחברים מצלמים את המשתתפים ואת אורחיהם במסגרת הפעילויות, תמונות וסרטונים אלו מועלים לאתרי האינטרנט השונים של וואן אייס גרופ , לאלבומי האינטרנט ולרשתות חברתיות (דוגמת facebook) בהם אנו חברים.
 12.  בנוסף, החומרים המצולמים משמשים אותנו גם לצרכי שיווק ופרסום.

אם אינכם רוצים שתמונותיכם / תמונות ילדיכם יופיעו באתר האינטרנט, אנא הודיעונו בכתב למיילoffice@oneicegroup.com  

11. בימי חג ומועד, בתאריכים הנ"ל, לא יתקיימו אימונים באקדמיות:

ראש השנה

15.09-17.09.2023

יוה"כ + סוכות (כולל גשר של משרד החינוך)

24.09-07.10.2023

בין התאריכים 26-28.09 (גשר) יתקיימו אימונים אך ייתכנו שינויים

חנוכה 

10.12-15.12.2023

אליפות העולם להוקי קרח

22.01-29.01.2024

ייתכנו שינויים במערכת שעות. לוז מעודכן ישלח בהמשך

פורים 

24.03-25.03-2024

פסח

22.04-29.04.2024

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

05.05.2024

בערב יום הזיכרון אימונים יתקיימו אחר הצהריים. אימוני ערב לא יתקיימו

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות 

12-14.05.2024

בערב יום הזיכרון אימונים יתקיימו אחר הצהריים. אימוני ערב לא יתקיימו

שבועות 

11.06-12.06.2024

חופשת קיץ

01.07-30.08.2024

יולי-אוגוסט

**יתקיימו מחנות אימונים

* בשבוע לפני חופשת הפסח ייתכנו שינויים בשעות האימונים

תשלום:

 1. התשלום הינו מראש, עבור כל תקופת הפעילות. התשלום יתבצע בכרטיס אשראי באמצעות האינטרנט בהוראת קבע במערכת ההרשמה לחוגים . ניתן לשלם במזומן ובצ'קים בתשלום מלא מראש, בשעות הפעילות במשרד.
 2. במידה וחוג לא ייפתח – יוחזר הכסף במלואו לנרשם.
 3. כל משתתף נוסף למשפחה גרעינית זכאי ל10% הנחה לעונה. יש להגיש בקשה להנחה על ידי שליחת מייל לoffice@oneicegroup.co
 4. עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי ההוצאות בסך 30₪.
 5. במקרה של רישום לחוג לאחר תחילת חודש או במהלכו , יהיה חיוב יחסי בגין שבוע.
 6. לא יבוצעו הנחות אחים על מחנות למיניהן.

נוהל ביטול השתתפות

במקרה בו וואן אייס גרופ בע"מ מפסיקה את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות.

 1. המועד האחרון בשנה להגשת בקשה להפסקת פעילות הוא 25.03 ,בעבור זיכוי מלא לחודש העוקב, למעט דמי טיפול בסך 100 ש"ח שלא יוחזרו. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות להחזרים -החל מחודש אפריל 2024 לא ניתן לקבל החזרים.  

במהלך השנה ניתן להודיע על ביטול עד ה25 לכל חודש, על מנת לקבל החזר עבור החודש העוקב.

 1. לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי. 
 2. דמי טיפול על סך 100 ₪ ייגבו בעת ביטול רישום מכל סיבה שהיא.
 3. בקשות לביטול השתתפות יטופלו רק לאחר פנייה בכתב אל וואן אייס גרופ בע"מ לכתובת אימייל office@oneicegroup.com  ויש לוודא טלפונית את קבלת המייל. יש לוודא קבלת המייל בטלפון. לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או ע"י המאמנים! ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.
 4. שיעור שיבוטל ע"י וואן אייס גרופ בע"מ יתקיים במועד אחר.
 5. אי הופעה לחוג, לשיעורים או לפעילות אינה משחררת מתשלום.
 6. שחקן/מחליק שיעדר מכל סיבה שהיא, לא יקבל החזר תמורת הפעילות ממנה נעדר.
 7. למעט במקרה של היעדרות ממושכת ורציפה (לפרק זמן של שבועיים לפחות) בגין פגיעה בבריאותו של השחקן או במקרה חירום/אסון חלילה, תימסר על כך הודעה בכתב להנהלת האקדמיה ויצורף אישור רפואי והאסמכתאות המתאימות למשך כל תקופת ההיעדרות.
 8. ביטול השתתפות בטורניר, מחנות, אירועים וכד' –במקרה של ביטול לכלל פעילויות אלו במהלך תקופת ההרשמה המוקדמת, המחיר יוחזר במלואו. במקרה של ביטול במהלך ההרשמה המאוחרת יוחזר 50% מהמחיר בלבד. במקרה של ביטול של פחות מ72 שעות לפני מועד תחילת הפעילות, יוחזר 25% מהתשלום בלבד.
 9. השכרת ציוד
 10. השכרת ציוד אפשרית בתכניות מתחילים בלבד
 11. עלות עבור השכרת הציוד 75₪ לחודש
 12. עלות השכרת ציוד הינה לסט מלא. לא ניתן להשכיר פרטים בודדים
 13. תשלום עבור השכרת הציוד יתווסף באופן אוטומטי למחיר האימונים
 • במידה ולא יוחזר פריט בסיום עונת האימונים, עלות עבור הפריט יוסף לתשלום עבור השתתפות בעונה בהתאם למחירון הבא:קסדה – 250₪
 • מגן חזה – 200₪
 • מגני מרפקים – 100₪
 • כפפות – 125₪
 • מכנס – 200₪
 • מגני ברכיים – 100₪
 • מקל – 80₪

ביטול השתתפות מחנות וקייטנות לספורטאי האקדמיה

 • ביטול במהלך תקופת ההרשמה מוקדמת – וואן אייס גרופ יגבה דמי טיפול בסך 70 ₪.
 • ביטול במהלך ההרשמה המאוחרת, עד 48 שעות לפני פתיחת הקייטנה/מחנה –וואן אייס גרופ יגבה דמי ביטול בגובה 20% מעלות השתתפות.
 • ביטול לאחר פתיחת הקייטנה/מחנה – לא יוחזר עלות עבור ההשתתפות.
 • בקשות לביטול השתתפות יטופלו רק לאחר פנייה בכתב אל וואן אייס גרופ בע"מ לכתובת אימייל office@oneicegroup.com (יש לוודא קבלת המייל בטלפון). לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או ע"י המאמנים. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בקייטנה/מחנה.
 • אין ביטול והחזר כספי בעקבות נסיעה או היעדרות מכל סיבה למעט פציעה ו/או מחלה (באישור רופא בלבד).

ביטול השתתפות קייטנות החלקה

 • ביטול עד 48 שעות לפני הפתיחה – וואן אייס גרופ יגבה דמי טיפול בסך 70 ₪.
 • ביטול מאוחר מ48 שעות לפני הפתיחה - וואן אייס גרופ יגבה 50% מעלות ההשתתפות.
 • ביטול לאחר פתיחת הקייטנה/מחנה – לא יוחזר עלות עבור ההשתתפות.
 • בקשות לביטול השתתפות יטופלו רק לאחר פנייה בכתב אל וואן אייס גרופ בע"מ לכתובת אימייל office@oneicegroup.com (יש לוודא קבלת המייל בטלפון). לא יתקבלו ביטולים באמצעות הטלפון או ע"י המאמנים. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בקייטנה/מחנה.
 • אין ביטול והחזר כספי בעקבות נסיעה או היעדרות מכל סיבה למעט פציעה ו/או מחלה (באישור רופא בלבד)

הנחות

 • ילד שני ומעלה למשפחה גרעינית הנרשם לאותו הסבב/שלב – 10% הנחה.

יש להגיש בקשה להנחה על ידי שליחת מייל ל:office@oneicegroup.com בלבד (לא יתקבלו בקשות על ידי המאמנים) קייטנת על פי צו פיקוח – לא זכאית להנחה ולא נספרת במניין הקייטנות למשפחה לעניין הנחה.