נגישות

בית הספר הישראלי לקרקס כפר יהושע

תקנון

תקנון השתתפות בחוגים – ביה"ס הישראלי לקרקס

חוגי ילדים (תקנון חוגי המבוגרים בהמשך)

מערך החוגים יפעל מתאריך 01.09.21 עד 30.06.22

הרשמה:

 • ההרשמה לחוגים תעשה אך ורק באמצעות אתר האינטרנט של הקרקס ע"י ההורים בלבד. 
 • השתתפות בחוג תתאפשר אך ורק לאחר הסדרת ההרשמה והתשלום.
 • ההרשמה כוללת הצהרת בריאות ואישורים נוספים.
 • פתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר משתתפים.
 • מספר המקומות בחוגים מוגבל בהתאם לתוכן החוג.
 • חוג אשר לא יצדיק כלכלית את קיומו ייסגר (גם במהלך השנה).
 • יתכנו שינויים במועדי החוג/ים בהתאם למספר המשתתפים במהלך השנה.

חוגים:

 • מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
 • הנהלת הקרקס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.
 • במקרה של ביטול חוג ע"י הנהלת הקרקס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 • הנהלת הקרקס אחראית על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשמו המשתתפים בלבד.
 • ההגעה לחוג/פעילות והחזרה ממנו באחריות ההורים בלבד עבור ילדיו - ההמתנה להורים בסיום החוג היא אך ורק בתוך מבנה הקרקס.
 • הנהלת הקרקס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.
 • במקרה של תלונה לגבי חוג או בעל תפקיד ניתן לפנות במייל לא יאוחר מ- 14 יום מהתאריך המדובר.
 • שיעורים שיוחסרו ע"י המדריך יוחזרו במהלך שנת החוגים או בחודש יולי.

תשלום: 

 • התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד בהוראת קבע - כאשר הגביה נעשית ב - 15 לכל חודש.
 • התשלום הינו חודשי ולא בהתאם למספר השיעורים בפועל וכולל את החופשות (מלבד בחודש ספטמבר בו התשלום הוא עבור מספר השיעורים בפועל). 
 • בעת הרישום נגבה סכום השתתפות בדמי ביטוח שנתיים על סך 180 ש"ח לכל משתתף בקרקס, ללא קשר למספר החוגים אליהם נרשמים.
 • לכל חוג נוסף במשפחה (עבור אותו המשתתף או עבור אח/ים) ישנה הנחה בגובה 10%.
 • הצטרפות באמצע החודש לחוג, מחייבת בתשלום עבור מספר השיעורים הנותר באותו החודש.
 • אי תשלום עבור החוג בהתאם לתקנון, יגרום להוצאת המשתתף/ת ממערכת החוגים.
 • היעדרות מפעילות בחוג כלשהו אינה מזכה בהחזר כספי - אם לא התקבלה הודעת פרישה במייל.

נוהל שגרת קורונה:

 • במקרה של כניסה לבידוד, יש לעדכן באופן מיידי את המשרד. תשלום יוחזר באופן יחסי החל מהשיעור השני לחיסור.
 • במקרה של סגר - יופסקו השיעורים לאלתר ותופסק הגבייה באופן מיידי, עד לחזרת החוגים לפעילות.

נוהל פרישה מהחוגים והחזרים כספיים:

 • ביטול השתתפות בחוג יתבצע באמצעות שליחת מייל לכתובת ilcircus@gmail.com בלבד.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו.
 • הודעת פרישה שהתקבלה עד ה-10 לחודש תטופל באותו החודש. לאחר מכן, הפרישה תחשב רק מהחודש הבא. 
 • לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
 • ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
 • בהינתן אישור למעבר מחוג לחוג על ההורה לעדכן את משרד הקרקס - ולהסדיר תשלום/קיזוז ההפרשים במידה ויהיו.
 • החזר כספי בגין מחלה יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה של מעל חודש ימים.
 • עמלת ביטול- יחויב ההורה/המשלם בעמלות על פי תעריפי חברות האשראי.
 • במקרים בהם בוטלה ההשתתפות בחוג לאחר ה- 31.3.21, לא יהיה זכאי הלקוח לקבל החזר כספי, פרט למקרים בהם נבצר מהלקוח להמשיך ולהשתתף בחוג מסיבות רפואיות מוכחות ו/או עקב מעבר דירה. 
 • מעבר למימון עלות הביטוח של המשתתף כאמור לעיל, דמי הביטוח נגבים על מנת לכסות את שיעורי הניסיון: 

          במידה והתלמיד לא ממשיך להשתתף בחוג אז אין גביה של העלות הרגילה של החוג עבור החודש הראשון של ההשתתפות,

          ודמי הביטוח הם עבור שיעורי הניסיון.

          במידה והתלמיד ממשיך בחוג - אז סכום זה  מכסה את ההשתתפות בביטוח של החוג. 

          דמי הביטוח מוחזרים לתלמיד במקרה של ביטול ההרשמה לפני הגעה לשיעורי הניסיון.

 

תקנון חוגי מבוגרים

 • התשלום הינו על ידי כרטיסיה או עבור שיעור חד פעמי. יש להירשם מראש לפני כל שיעור באמצעות האפליקציה שלנו.
 • קיום השיעור מותנה במינימום של שישה משתתפים/ות.
 • ההרשמה הראשונה תבוצע אך ורק באמצעות מערכת תזמן (בכניסה למערכת יש להזין שם משתמש - מס' תעודת זהות וסיסמא ע"פ בחירה) 
 • ההשתתפות בחוג תתאפשר אך ורק לאחר הסדרת ההרשמה והתשלום.
 • ההרשמה כוללת הצהרת בריאות ואישורים נוספים.
 • מספר המקומות בחוגים מוגבל בהתאם לתוכן החוג.
 • חוג אשר לא יצדיק כלכלית את קיומו ייסגר (גם במהלך השנה).
 • יתכנו שינויים במועדי החוג/ים בהתאם למספר המשתתפים במהלך השנה.

שיעורים:

 • הנהלת הקרקס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד שיעורים ולהחליף מדריך במקרה  הצורך.
 • במקרה ביטול לצמיתות של שיעור ע"י הנהלת הקרקס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 • הנהלת הקרקס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.
 • במקרה של תלונה לגבי שיעור או בעל תפקיד ניתן לפנות במייל לא יאוחר מ- 14 יום מהתאריך המדובר.

תשלום:

 • כרטיסיה מוגבלת ל- 3 חודשים ניתן לשלם באמצעות PAYBOX לטלפון 054-2313134 או באמצעות העברה בנקאית לבנק הפועלים סניף 719 חשבון 277507
 • אקרובטיקה אווירית יום שישי - עלות כרטיסיה 900 ש"ח ל-10 מפגשים. עלות שיעור בודד 100 ש"ח.

 • אקרובטיקה אווירית ימי ראשון- עלות כרטיסיה 750 ש"ח ל-10 מפגשים. עלות שיעור בודד 85 ש"ח.

ביטול השתתפות בשיעור והחזר כספי:

 • ביטול הרשמה לחוג עד 10 שעות לפני תחילת החוג, לאחר מכן לא יהיה ניתן לבטל את ההרשמה והלקוח יחויב על שיעור.
 • ביטול מנוי/כרטיסיה - בהודעה במייל בלבד לכתובת ilcircus@gmail.com
 • עמלת ביטול- יחויב ההורה/המשלם בעמלות על פי תעריפי חברות האשראי.

 

לוח חופשות לשנת הלימודים תשפ"ב:

ראש השנה: ימים שני-רביעי 6-8 בספטמבר 2021

יום הכיפורים: ימים רביעי-חמישי 15-16 בספטמבר 2021

חג הסוכות: מיום שני 20 בספטמבר עד יום שלישי 28 בספטמבר 2021

חנוכה: מיום שלישי 30 בנובמבר עד שני 6 בדצמבר 2021

פורים: מיום רביעי 16 במרץ עד שישי 18 במרץ 2022

פסח: מיום שישי 15 באפריל עד שישי 22 באפריל 2022

יום הזיכרון והעצמאות: ימים רביעי וחמישי 4-5 במאי 2022

חג השבועות: יום ראשון-שני 5-6 ביוני 2022