נגישות

בית הספר הישראלי לקרקס כפר יהושע

תקנון

תקנון השתתפות בחוגים – ביה"ס הישראלי לקרקס

חוגי ילדים (תקנון חוגי המבוגרים בהמשך)

מערך החוגים יפעל מתאריך 01.09.19 עד 30.06.20

הרשמה:

 • ההרשמה לחוגים תעשה אך ורק באמצעות אתר האינטרנט של הקרקס ע"י ההורים בלבד. 
 • השתתפות בחוג תתאפשר אך ורק לאחר הסדרת ההרשמה והתשלום.
 • ההרשמה כוללת הצהרת בריאות ואישורים נוספים.
 • פתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר משתתפים.
 • מספר המקומות בחוגים מוגבל בהתאם לתוכן החוג.
 • חוג אשר לא יצדיק כלכלית את קיומו ייסגר (גם במהלך השנה).
 • יתכנו שינויים במועדי החוג/ים בהתאם למספר המשתתפים במהלך השנה.

חוגים:

 • מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
 • הנהלת הקרקס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים ולהחליף מדריך במקרה  הצורך.
 • במקרה של ביטול חוג ע"י הנהלת הקרקס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 • הנהלת הקרקס אחראית על ילדי החוגים בשעות פעילות החוג אליו נרשמו המשתתפים בלבד.
 • ההגעה לחוג/פעילות והחזרה ממנו באחריות ההורים בלבד עבור ילדיו - ההמתנה להורים בסיום החוג היא אך ורק בתוך מבנה הקרקס.
 • הנהלת הקרקס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.
 • במקרה של תלונה לגבי חוג או בעל תפקיד ניתן לפנות במייל לא יאוחר מ- 14 יום מהתאריך המדובר.
 • שיעורים שיוחסרו ע"י המדריך יוחזרו במהלך שנת החוגים או בחודש יולי.

תשלום: 

 • התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד בהוראת קבע - כאשר הגביה נעשית ב - 15 לכל חודש.
 • התשלום הינו חודשי ולא בהתאם למספר השיעורים בפועל וכולל את החופשות. 
 • עלות חד פעמית של 180 ₪ עבור הביטוח.
 • לכל חוג נוסף במשפחה או אח תקבל המשפחה הנחה בגובה 10%.
 • הצטרפות באמצע החודש לחוג, מחייבת בתשלום מלא עבור אותו החודש.
 • אי תשלום עבור החוג בהתאם לתקנון, יגרום להוצאת המשתתף/ת ממערכת החוגים.
 • היעדרות מפעילות בחוג כלשהו אינה מזכה בהחזר כספי - אם לא התקבלה הודעת פרישה במייל.
 • אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.
 • התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית .

ביטול השתתפות בחוג והחזרים כספיים:

 • ביטול השתתפות בחוג יתבצע באמצעות שליחת מייל לכתובת ilcircus@gmail.com בלבד.
 • לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
 • ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
 • בהינתן אישור למעבר מחוג לחוג על ההורה לעדכן את משרד הקרקס - ולהסדיר תשלום/קיזוז ההפרשים במידה ויהיו.
 • החזר כספי בגין מחלה יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה של מעל חודש ימים.
 • עמלת ביטול- יחויב ההורה/המשלם בעמלות על פי תעריפי חברות האשראי.
 • במקרים בהם בוטלה ההשתתפות בחוג לאחר ה- 31.3.19, לא יהיה זכאי הלקוח לקבל החזר כספי, פרט למקרים בהם נבצר מהלקוח להמשיך ולהשתתף בחוג מסיבות רפואיות מוכחות ו/או עקב מעבר דירה.
 • דמי הביטוח/דמי רישום לא יוחזרו.

תקנון חוגי מבוגרים

 • התשלום הינו על ידי כרטיסיה או עבור שיעור חד פעמי. יש להירשם מראש לפני כל שיעור באמצעות הודעת וואטסאפ למדריכ/ה.
 • קיום השיעור מותנה במינימום של חמישה משתתפים/ות.
 • ההרשמה הראשונה תבוצע אך ורק באמצעות מערכת תזמן (בכניסה למערכת יש להזין שם משתמש - מס' תעודת זהות וסיסמא ע"פ בחירה) 
 • ההשתתפות בחוג תתאפשר אך ורק לאחר הסדרת ההרשמה והתשלום.
 • ההרשמה כוללת הצהרת בריאות ואישורים נוספים.
 • מספר המקומות בחוגים מוגבל בהתאם לתוכן החוג.
 • חוג אשר לא יצדיק כלכלית את קיומו ייסגר (גם במהלך השנה).
 • יתכנו שינויים במועדי החוג/ים בהתאם למספר המשתתפים במהלך השנה.

שיעורים:

 • הנהלת הקרקס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד שיעורים ולהחליף מדריך במקרה  הצורך.
 • במקרה ביטול לצמיתות של שיעור ע"י הנהלת הקרקס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 • הנהלת הקרקס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.
 • במקרה של תלונה לגבי שיעור או בעל תפקיד ניתן לפנות במייל לא יאוחר מ- 14 יום מהתאריך המדובר.

תשלום:

 • כרטיסיה מוגבלת ל- 3 חודשים ניתן לשלם באמצעות bit לטלפון 054-2313134 או באמצעות העברה בנקאית לבנק הפועלים סניף 719 חשבון 277507
 • אקרובטיקה אווירית יום שישי - עלות כרטיסיה 900 ש"ח ל-10 מפגשים. עלות שיעור בודד 100 ש"ח.

 • אקרובטיקה אווירית ימי שני ושלישי- עלות כרטיסיה 700 ש"ח ל-10 מפגשים. עלות שיעור בודד 80 ש"ח.

 • התעמלות קרקע ימי שלישי- עלות כרטיסיה 600 ש"ח ל-10 מפגשים. עלות שיעור בודד 70 ש"ח.

 • תשלום ביטוח חד פעמי של ביטוח  180 ש"ח לשנה.

ביטול השתתפות בשיעור והחזר כספי:

 • ביטול הרשמה לחוג עד 10 שעות לפני תחילת החוג, לאחר מכן לא יהיה ניתן לבול את ההרשמה והלקוח יחויב על שיעור.
 • ביטול מנוי/כרטיסיה - בהודעה במייל בלבד לכתובת ilcircus@gmail.com
 • עמלת ביטול- יחויב ההורה/המשלם בעמלות על פי תעריפי חברות האשראי.
 • דמי הביטוח לא יוחזרו.

 

לוח חגים לשנת הלימודים תש"פ:

ראש השנה: יום ראשון, שני ושלישי 29-30 בספטמבר, 1 באוקטובר 2019

יום הכיפורים: יום שלישי ורביעי 8-9 באוקטובר 2019

חג הסוכות: מיום ראשון 13 באוקטובר עד יום שני 21 באוקטובר 2019

חנוכה: מיום שלישי 24 בדצמבר עד יום ראשון 29 בדצמבר 2019

פורים: מיום שני 9 במרץ עד יום רביעי 11 במרץ 2020

פסח: מיום שלישי 7 באפריל 2020 עד יום רביעי 15 באפריל 2020

יום הזיכרון והעצמאות: ימים שלישי ורביעי 28-29 באפריל 2020

חג השבועות: ימים חמישי ושישי 28-29 במאי 2020