נגישות

מרכז חדרים

מנהיגות בשעת משבר

ימי ראשון 19:00 - 20:00

 

הסדרה ללא תשלום, ההרשמה וקישור הזום תקפים לכל המפגשים. נפגש בזום!